Các thuật ngữ trong poker (https://vn789bet1.com/) online ăn tiền

Trước khi tìm hiểu luật chơi poker online ăn tiền, bạn cần nắm được một số thuật ngữ cơ bản sau:

 • Pot: Tổng số tiền cược của tất cả người chơi.
 • Blind: Cược bắt buộc của người chơi ở vị trí Small Blind và Big Blind.
 • Ante: Cược bắt buộc của tất cả người chơi.
 • Raise: Tăng số tiền cược tối thiểu.
 • Call: Đặt cược bằng số tiền cược tối thiểu.
 • Fold: Bỏ cuộc.
 • Check: Không đặt cược nếu không có ai đặt cược trước đó.
 • All-in: Đặt tất cả tiền cược vào pot.

Cách tính điểm trong poker online ăn tiền

Cách tính điểm trong poker online ăn tiền được dựa trên thứ tự ưu tiên của các bộ bài. Bộ bài mạnh nhất là Royal Flush, tiếp theo là Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, One Pair và High Card.

Các loại poker online ăn tiền

Có nhiều loại poker online ăn tiền khác nhau, mỗi loại có luật chơi và cách chơi riêng. Dưới đây là luật chơi của một số loại poker online ăn tiền phổ biến:

Texas Hold’em

Texas Hold’em là loại poker online ăn tiền phổ biến nhất. Trong loại poker này, mỗi người chơi được chia hai lá bài riêng và năm lá bài chung được lật lên theo từng vòng. Người chơi có thể sử dụng bất kỳ lá bài nào trong tay và trên bàn để tạo ra bộ bài mạnh nhất.

Luật chơi Texas Hold’em như sau:

 • Vòng Pre-flop: Mỗi người chơi đặt cược một số tiền bằng nhau, gọi là Blind. Người chơi ở vị trí Small Blind đặt cược tối thiểu và người chơi ở vị trí Big Blind đặt cược gấp đôi số tiền tối thiểu.
 • Vòng Flop: Ba lá bài chung đầu tiên được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.
 • Vòng Turn: Một lá bài chung thứ tư được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.
 • Vòng River: Một lá bài chung thứ năm được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.

Người chơi có bộ bài mạnh nhất ở cuối vòng River sẽ giành chiến thắng và nhận được tiền cược của tất cả người chơi còn lại.

Omaha

Omaha là loại poker online ăn tiền tương tự như Texas Hold’em, nhưng mỗi người chơi được chia bốn lá bài riêng. Người chơi phải sử dụng hai lá bài trong tay và ba lá bài trên bàn để tạo ra bộ bài mạnh nhất.

Luật chơi Omaha như sau:

 • Vòng Pre-flop: Mỗi người chơi đặt cược một số tiền bằng nhau, gọi là Blind. Người chơi ở vị trí Small Blind đặt cược tối thiểu và người chơi ở vị trí Big Blind đặt cược gấp đôi số tiền tối thiểu.
 • Vòng Flop: Ba lá bài chung đầu tiên được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.
 • Vòng Turn: Một lá bài chung thứ tư được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.
 • Vòng River: Một lá bài chung thứ năm được lật lên. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.

Người chơi có bộ bài mạnh nhất ở cuối vòng River sẽ giành chiến thắng và nhận được tiền cược của tất cả người chơi còn lại.

Stud

Stud là loại poker online ăn tiền khác với các loại poker khác ở chỗ các lá bài của người chơi được lật lên theo từng vòng. Người chơi cần sử dụng các lá bài của mình để tạo ra bộ bài mạnh nhất.

Có nhiều loại poker Stud khác nhau, nhưng luật chơi chung như sau:

 • Vòng Pre-flop: Mỗi người chơi được chia một số lá bài riêng, một số lá bài bị lật lên và một số lá bài bị úp. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.
 • Các vòng tiếp theo: Các lá bài chung được lật lên theo từng vòng. Người chơi có thể đặt cược, theo cược hoặc bỏ cuộc.

Người chơi có bộ bài mạnh nhất ở cuối vòng cuối cùng sẽ giành chiến thắng và nhận được tiền cược của tất cả người