Tiền cược tennis Ta88 được tính theo công thức sau:

Tiền thắng = Số tiền cược * Tỷ lệ cược

Ví dụ: Bạn đặt cược 100.000 đồng vào đội A với tỷ lệ cược 1.50. Nếu đội A giành chiến thắng, bạn sẽ thắng được 150.000 đồng (100.000 * 1.50).

Cách tính tiền cược tennis theo từng loại cược

  • Cược thắng/thua

Đối với cược thắng/thua, nếu đội bạn chọn giành chiến thắng, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

Ví dụ: Bạn đặt cược 100.000 đồng vào đội A với tỷ lệ cược 1.50. Nếu đội A giành chiến thắng, bạn sẽ thắng được 150.000 đồng (100.000 * 1.50).

  • Cược chấp

Đối với cược chấp, đội được chấp sẽ có lợi thế hơn đội chấp. Tỷ lệ cược chấp thể hiện số tiền mà đội chấp cần thắng nhiều hơn đội được chấp để bạn thắng cược.

Ví dụ: Bạn đặt cược 100.000 đồng vào đội A với tỷ lệ cược chấp 1.50/2.00. Nếu đội A thắng với tỷ số 2-0, bạn sẽ thua cược. Nếu đội A thắng với tỷ số 2-1, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức sau:

Tiền thắng = Số tiền cược * (Tỷ lệ cược của đội được chấp – Tỷ lệ cược của đội chấp)

Ví dụ: Nếu đội A thắng với tỷ số 2-1, bạn sẽ thắng được 100.000 đồng (100.000 * (2.00 – 1.50)).

  • Cược set

Đối với cược set, bạn cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong một set cụ thể. Nếu đội bạn chọn giành chiến thắng trong set đó, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

  • Cược tie-break

Đối với cược tie-break, bạn cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong một tie-break. Nếu đội bạn chọn giành chiến thắng trong tie-break đó, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

  • Cược số game

Đối với cược số game, bạn cần dự đoán tổng số game trong một set hoặc toàn bộ trận đấu. Nếu tổng số game bạn dự đoán chính xác, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức sau:

Tiền thắng = Số tiền cược * (Tỷ lệ cược - 1)

Ví dụ: Bạn đặt cược 100.000 đồng vào tổng số game là 22 với tỷ lệ cược 2.00. Nếu tổng số game trong trận đấu là 22, bạn sẽ thắng được 200.000 đồng (100.000 * (2.00 – 1)).

  • Cược số ace

Đối với cược số ace, bạn cần dự đoán tổng số ace trong một set hoặc toàn bộ trận đấu. Nếu tổng số ace bạn dự đoán chính xác, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

  • Cược số double fault

Đối với cược số double fault, bạn cần dự đoán tổng số double fault trong một set hoặc toàn bộ trận đấu. Nếu tổng số double fault bạn dự đoán chính xác, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

  • Cược số break point

Đối với cược số break point, bạn cần dự đoán tổng số break point trong một set hoặc toàn bộ trận đấu. Nếu tổng số break point bạn dự đoán chính xác, bạn sẽ thắng cược. Số tiền thắng cược sẽ được tính theo công thức trên.

Trên đây là cách tính tiền cược tennis theo từng loại cược. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức tính tiền cược tennis và tăng cơ hội giành